Cập nhật tiến độ tháng 12/2019

Tiếp tục thi công phần mái và các hạng mục bên trong khối căn hộ.

 

 

 

Tin liên quan